Om Karkas Capital

Vi är långsiktiga och stöttar våra portföljbolags ledningar/grupper med målet att realisera den inneboende potential som finns i bolaget.