Integritetspolicy

Karkas Capital AB (559088-2972)

Karkas Capital AB
Hangövägen 19
115 41, Stockholm
Sverige.

Här kan du läsa integritetspolicyn för Karkas Capital AB med Org.nummer 559088-2972 som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över.

Karkas Capital AB kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst.

Karkas Capital AB lagrar aldrig personuppgifter i mer än 30 dagar från dess anskaffande.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Karkas Capital AB i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har Karkas Capital AB interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

Förändringar

Karkas Capital AB håller ständigt denna sida under recension och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2018-09-23

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring.

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Karkas Capital AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Karkas Capital AB behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Karkas Capital AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att Karkas Capital AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Karkas Capital AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Karkas Capital AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Rätten till överföring förutsätter dock att Karkas Capital AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Kontaktinformation

Om kund har frågor om hur Karkas Capital AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: dariush@karkascapital.se - Rubricera mailet med: GDPR DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.